Stiropor blokovi

Bazeni od stiroblokova

Bazeni se rade po sistemu izgubljene oplate od stiropornih blokova koji se slažu na već prije pripremljenu AB ploču,prema obliku bazena . Uz relativnu brzu gradnju dobijemo i toplinsku izolaciju a i mogućnost samogradnje. Kod ovakvog načina gradnje možemo dobiti idealno ravne plohe kao i mogućnost popravljanja ako je prilikom nepravilnog betonoranja došlo do odstupanja od zadanih gabarita. Dimenzije i oblik bazena mogu se izvesti po želji investitora, a kao završna obloga uvijek se pojavljuje PVC bazenska folija koja može biti tipska nearmirana ,debljina 0,5mm-1,2mm, ili armirana tehničkim tekstilom debljine 1,5mm.

Bazen može biti skimerski kao i sa preljevnim kanalom.