Montažni

Bazeni

Montažni bazeni

U većini slučajeva oblik i dimenzija definirani su od strane proizvođača, samo nosiva konstrukcija od čeličnih ili plastičnih materijala.Kod ovakvih bazena kao završna obloga uglavnom se pojavljujen PVC folija raznih debljina od 0,4-1,2mm ne armirana ili 1,5mm armirana. Zavisno od modela, montažni bazeni mogu biti;samostojeći,djelomično ili potpuno ukopaani. Zavisno od konstrukcije sama montaža bazena traje jedan dan na već pripremljenu čvrstu podlogu. Kod kvalitetnijih modela montaža može trajati i nekoliko dana.

Prednost ovih bazena je niska cijena i brzina izgradnje.