Betonski

Bazeni

Betonski bazeni

Najčešći način izgradnje bazena je armirano-betonska konstrukcija koja može imati različite forme završne obloge kao što je PVC liner,keramika,boja ili epoksidna smola. Prednost ovih bazena je dugi vijek trajanja , mogućnost izbora oblika, mogućnost rekonstrukcije itd.

Prije bilo kakve izgradnje bazena potrebono je kontaktirati izvođače radova bazenske tehnike, odnosno pribaviti nacrt bazena,odrediti tehnologiju obrade vode; skimer ili preljevni kanali, završnu oblogu, ukoliko će te bazen obložiti  keramikom voditi računa o statici bazena, te definirati mjesta za filtersku stanicu i za eventualne vodene atrakcije.

Pristupačnost materijalima izgradnje i njihova cijena,te mogućnost odabira oblika i dimenzija uglavnom je odabir investitora pri izgradnji bazena.

Veoma važno kod izgradnje ovih bazena je dobar odabir izvođača građevinskih radova (nekvalitetno postavljena oplata zbog koje se pri betoniranju gubi forma, nekvalitetna oplata zbog koje se dosta gubi na hidroizolaciji i keramičkom ljepilu ukoliko bazen oblažete keramikom,odnosno dosta vremena i materijala za izravnavanje podloge prije postavljanja završnih obloga.)

Bazeni sa skimerom

Poseban element ,skimer, izrađen od ;bronce,inoxa ili ABS plastike ugrađuje se pri samom vrhu stijenke bazena a nasuprot njega ugrađuju se mlaznice za povrat vode u bazen na visini od 30 – 25cm ispod razine vode . Mlaznice također mogu biti izrađene od materijala kao i skimeri. Kod većih dubina bazena odrđeni broj mlaznica ugrađuje se i dublje.Voda u bazenu je cca 10cm niža od ruba bazena.

Bazeni sa preljevnim kanalom

Voda u ovim bazenima uglavnom se preljeva preko ruba bazena u preljevni kanal koji može biti djelomično postavljen, a najčešće je to po cijelom obodu bazena.Voda iz preljevnih kanala vodi se u jedan dodatni bazen iz kojeg crpka crpi vodu na određenu vrstu filtera u kojem se vrši mehaničko čišćenje vode i tako obrađena vraća se u bazen preko mlaznica koje su u većini slučajeva ugrađene u pod , a mogu biri ugrađene i na stijenke bazena pri dnu. Kao i kod skimeskih bazena voda po izlasku iz filtera može biti kemijski i toplinski tretirana ako ima ugrađene sustave za dezinfekciju i grijanje vode. U ovakvim bazenima strujanje vode vrši se po cijelom bazenu , odnosno sa dna prema površini što ima bolju raspoređenost pripremljene vode i samnjuje mogućnost mrtvih kutova što se može javiti kod skimerski bazena. Ovi bazeni konstrukcijski su zahtjevnij u izgradnji i dodatnoj opremi, kompezacioni bazen,automatsko dopunjavanje i upravljanje, dodatni cjevovod usisavača bazena, izrada preljevnog kanala,dobava preljevne rešetke itd.