Uređaji za upravljanje bazenom

Bazeni

Uređaj za upravljanje bazenskom opremom

Kada je rad postrojenja  bazena u pitanju, on može biti potpuno ili djelomično automatiziran a sve se može nadzirati i fizički, od osposobljene osobe,što je veoma bitno kod kemijske pripreme vode.