GRIJANJE BAZENSKE VODE

Bazeni

Grijanje bazena

Uz osnovnu opremu u izgradnji zatvorenih bazena, a sve više i na otvorenim bazenima,u sklopu kuća i apartmana za iznajmljivanje postavlja se pitanje grijanja bazenske vode.

U većini slučajeva bazenska voda se grije preko izmjenjivača topline kroz koje prolazi bazenska voda a drugi krug (primar i sekundar) toplotnu energiju može dobivati od sustava centralnog grijanja, solarnih kolektora ili toplinskih pumpi. Jedna od mogućnosti za grijanje bazenske vode su i električni grijači.

Izmjenjivače dijelimo na:

Pločaste
niskotemperaturne (sustav solarnog grijanja)
visokotemperaturne (sustav centralnog grijanaj)

Cijevne
Za grijanje bazenske vode izmjenjivači moraji biti izrađeni od materijala koji su namjenjeni za kloriranu bazensku vodu (inox i titan).

U nekim jeftinijim varijantama bazenska voda se direktno šalje kroz sustav solarnih kolektora.