Rad sa filterom

Bazeni

RAD SA FILTEROM

Kada pritisak na filteru poraste za 0,3 bara

  1. Isključiti pumpu
  2. Ručku ventila staviti  u položaj BACKWASCH
  3. Uključiti pumpu da radi 3 min
  4. Isključiti pumpu
  5. Ručku ventila staviti  u položaj RINSE
  6. Uključi pumpu da radi 1 min
  7. Isključi pumpu
  8. Ručku ventila staviti u položaj FILTRATION
  9. Uključi pumpu 

Vrijedi za većinu filtera-TREBA PAZITI NA UPUTE PROIZVOĐAČA

Ručka na šestputnom ventilu ne smije se pomicati dok radi pumpa.

Ako je ugrađen automatski šestputni ventil sve radnje se vrše automatski.

Kod ispiranja filtera voda odlazi u kanalizaciju (ako nema automatskog dopunjavanja potrebno je bazen ručno dopuniti vodom)

Filtersku ispunu potrebno je promjeniti ako se skruti,ako je voda tvrda preporučuje se izmjena svake sezone.