Vodene atrakcije

Bazeni

VODENE ATRAKCIJE

U sklopu bazena mogu biti ugrađene razne vodene atrakcije kao što su: protustrujno plivanje, vodeno zračne masaža, slapovi, gejziri.

Svi ovi uređaju imaju zadatak da pojačaju ugođaj boravka u bazenu a neki elementi i u terapijske svrhe.